WSM – 90 lat spółdzielczego budownictwa w Warszawie.

24 stycznia 1922 roku zarejestrowana została Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zebranie założycielskie odbyło się 11 grudnia 1921 roku z inicjatywy działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Robotniczych. Czytaj dalej

, Dodaj komentarz

Garet Garrett: AMERYKAŃSKA KSIĘGA CUDU

(Tłumaczenie z angielskiego wydane staraniem i pod redakcją Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie, Mokotowska 51/53. Nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Czackiego 12, Warszawa 1931.)
Książkę G. Garretta przypomniał Prof. dr hab. Wojciech Gasparski w swoim wystąpieniu na Konferencji „Etyka w biznesie”, zorganizowanej przez International Association for Human Value (IAHV) pod patronatem Parlamentu Europejskiego w Zamku Królewskim w Warszawie (3.09.2010).
Nowe wydanie pt. ISTOTA AMERYKAŃSKIEGO SUKCESU ukazało się w 2011 r. nakładem Wydawnictwa PROHIBITA.

Fragmenty (z wydania przedwojennego wybrał Henryk Lewandowski)
Czytaj dalej

5 komentarzy

Zgromadzenie

CZY PRAWO DO ZGROMADZEŃ JEST PRAWEM DO MANIFESTACJI ULICZNEJ?

W związku z zapowiedzianą przez Kancelarię Prezydenta inicjatywą ustawodawczą odnośnie nowelizacji prawa o zgromadzeniach, pozwalam sobie zwrócić uwagę na różnice znaczeniowe nazw występujących nie tylko w kontekście „wydarzeń listopadowych”, ale także innych imprez na ulicach polskich miast. Czytaj dalej

, , 2 komentarze

Palikot walczy z krzyżem, SLD potrzebuje lidera

Leszek Miller Janusz PalikotKontrowersyjny przywódca Ruchu Palikota, Janusz Palikot, wraz z innymi równie kontrowersyjnymi posłami rozpoczynającymi przygodę z parlamentem powodują spore zamieszanie na scenie politycznej Polski. Były premier Leszek Miller podsumował sytuację mówiąc w zeszłym tygodniu: „Palikot jest jak kolorowy ptak, który przyprowadził ze sobą sporo innych [ciekawych] gatunków ptaków do parlamentu.” Czytaj dalej

, , 2 komentarze

Ile za pracę ?

ILE ZA PRACĘ ?

(refleksje w rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Społecznej).

 

18 października mija 50 rocznica uchwalenia Europejskiej Karty Społecznej. Jest to okazja do przypomnienia kilku faktów, istotnych dla polityki płac. Doświadczenia historyczne pierwszej połowy XX wieku doprowadziły w 1961 roku do radykalnej zmiany traktowania roszczeń pracowniczych odnośnie wynagradzania za pracę. Wcześniej powszechnie uważano, że poziom wynagrodzeń jest ustalany w wyniku konfrontacji podaży i popytu na rynku pracy. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że wysokie bezrobocie doprowadza m. in. do obniżenia płac poniżej poziomu gwarantującego biologiczną egzystencję rodzin pracowniczych, co z kolei wywołuje niekontrolowane reakcje zdesperowanego społeczeństwa. Czytaj dalej

, , 3 komentarze

Jak obliczyć koszty utrzymania rodziny? (Henryk Lewandowski)

Wiele kontrowersji pojawia się podczas próby zdefiniowania obiektywnego kryterium oceny sytuacji materialnej polskich rodzin. Zawodne są zarówno porównania z zarobkami w innych krajach, jak i z poziomem wynagrodzeń przeciętnych. Różne są bowiem ceny i koszty utrzymania w poszczególnych krajach Europy, a przeciętne wynagrodzenia w Polsce mogą być obrazem „chorego” syste­mu płac, który ma niewiele wspólnego z rynkową rzeczywistością. Zagadnienie jest niezmiernie ważne, ponieważ niezadowolenie z poziomu wynagrodzeń za pracę zwykle prowadzi do niepożądanych i kosztownych skutków społecznych.  Czytaj dalej

, , , 5 komentarzy

Stary,wesolutki i zadowolony z siebie pijarowiec

Pewien Pater Noster wolnej i demokratycznej prasy rządowej musiał dać zdecydowany odpór oportunistycznemu smarkaczowi nie rozumiejącemu wielkości solidarnych transformacji wyzuwających Polskę z majątku narodowego jako siły motorycznej wszelakiego kapitalizmu. Czytaj dalej

, 1 komentarz

Ważniejsze skutki niskich wynagrodzeń za pracę

WAŻNIEJSZE SKUTKI NISKICH WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ (PRZYKŁADY)

1. EMIGRACJA. ZAROBKOWA.

Polskę opuszczają nie tylko doświadczeni specjaliści i najbardziej aktywni, wykształceni młodzi ludzie, ale także przysłowiowi „hydraulicy”, bez których nie może normalnie funkcjonować żadna współczesna społeczność. Młodzi nie widzą szansy na zakup mieszkania, założenie rodziny i zapewnienie jej standardu uznawanego powszechnie za wystarczający. Ojcowie rodzin dopiero za granicą czują się dowartościowani, bo widzą, że docenia się ich wiedzę, fachowość, kreatywność i bezcenne doświadczenie.  Czytaj dalej

, , 3 komentarze

Minimalne wynagrodzenie za prace, a koszty utrzymania polskiej rodziny pracowniczej cz.3

 MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ A KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY… (dokończenie)

Przejdźmy do faktów…

… w 2010 roku minimum egzystencji ustalone przez IPiSS dla czteroosobowej rodziny pracowniczej (przypominam, że – zgodnie z zaleceniem Rady Europy – tego rodzaju wyliczenia należy wykonywać dla rodziny o strukturze: M + K + dwoje dzieci), kształtowało się na poziomie 1607,93 zł. Środki do dyspozycji na tym poziomie zapewniało wynagrodzenie w wysokości 2212,00 zł (brutto). Płaca minimalna wynosiła natomiast zaledwie 1317,00 zł (brutto), a „na rękę” pracownik otrzymywał 984,00 zł, czyli o 623,93 zł mniej od poziomu minimum egzystencji w wysokości obliczonej przez państwowy Instytut. Czytaj dalej

, , , 2 komentarze

Minimalne wynagrodzenie za prace, a koszty utrzymania polskiej rodziny pracowniczej cz.2

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ A KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY PRACOWNICZEJ (cz. II)

 

W publikacjach dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę…

…spotykamy różne definicje takich pojęć, jak „wynagrodzenie spra­wied­liwe”, „płaca godziwa”, „minimum egzystencji”, „minimum socjalne”, „minimum biologiczne”, „granica ubóstwa”, „ubóstwo subiektywne”, „ubóstwo względne” itd, itp. W dalszej części opracowania będę używał jedynie trzech pojęć elementarnych i spróbuję wykazać, że do określenia relacji zawartej w tytule opracowania wystarczy jedynie przyjąć, że:

– minimum socjalneto poziom dochodów z pracy, który zapewnia … „takie warunki bytowa­nia, aby na każdym etapie biologicznego rozwoju człowieka umoż­liwić re­pro­dukcję jego sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych w procesie pracy, nauki i wypoczynku” (Por. Deniszczuk L. Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, „Studia i Materiały” Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych nr 10(66),

– minimum egzystencjiwyznacza poziom dochodów z pracy, które pozwalają zaspokoić jedynie te potrzeby, których rodzina pracownicza nie może odłożyć w czasie, czyli t. zw. dobra bieżącej konsumpcji, jak: żywność, leki i środki higieny, utrzymanie i eksploatację mieszkania oraz podstawowa edukacja dzieci. (Por. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. Kategoria minimum egzystencji w: Golinowska S. Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa, 1997). Czytaj dalej

, , , Dodaj komentarz