Ryszard Kalisz

ryszard kaliszRyszard Roman Kalisz, urodzony 26 lutego 1957 r. w Warszawie. Polityk i adwokat. W roku 1980 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 wstąpił do PZPR, a wcześniej był działaczem w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, w której pełnił funkcję wiceszefa Głównej Komisji Rewizyjnej. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Joanna Senyszyn

Jjoanna SenyszynJoanna Senyszyn urodzona 1 lutego 1949 roku w Gdyni. Jest profesorem zwyczajnym dr hab.  nauk ekonomicznych i publicystką. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w kolejnych latach pracowała jako asystentka. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Jeszcze raz o błędach ustawowej procedury określania poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę

JESZCZE RAZ O BŁĘDACH USTAWOWEJ PROCEDURY OKREŚLANIA POZIOMU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ*.

Nie jest moim zamiarem powiększanie grona malkontentów, wyrażających swoje niezadowolenie z tego, że płaca minimalna w naszym kraju jest za niska. Fakt ten jest powszechnie znany …nie wymaga więc nieustannego „biadolenia”. Staram się jedynie dotrzeć do istotnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Zwykle wymienia się sytuację ekonomiczną: a to np. że Polska jest ubogim krajem i nie stać nas na płace godziwe, że pracodawcy zbankrutują, jeśli będą zmuszeni podnieść najniższe wynagrodzenia, albo wreszcie że „produkt krajowy brutto” rośnie zbyt wolno itd. Czytaj dalej

, , 5 komentarzy

Bieda nie sprzyja aktywnym

Niezakłócony rozwój każdego państwa zależy głównie od stworzenia warunków umożliwiających osiąganie elementarnego dos­tatku przez wszystkich obywateli. Elementarny dostatek, to przede wszystkim szansa utrzymania życia i zachowania zdrowia każdego człowieka, czyli dostęp do pożywienia. Czytaj dalej

, Dodaj komentarz

Czy banki cokolwiek produkują ?

W ostatnim czasie coraz intensywniej wmawia się społeczeństwu, że tylko „zaciskanie pasa” uratuje nas od kryzysu i zapewni dalszy niezakłócony rozwój gospodarki. Pomijając zawartą w tym programie sprzeczność (o czym piszę więcej na blogu <koszty utrzymania rodziny – Onet.pl Blog> nie mogę nie zauważyć, że kreatorzy nowego porządku ekonomicznego, w którym najważniejszą funkcję pełnią rynki finansowe, zaczynają doceniać także „zdobycze” upadłego systemu „socjalistycznego”.  Wdrożenie „programu oszczędnościowego” doprowadzi niewątpliwie do zubożenia społeczeństwa, a więc do sytuacji bardzo cenionej w dawnych krajach „demokracji socjalistycznej”, gdzie powszechnie obowiązywała zasada: „im naród biedniejszy, tym łatwiej rządzić” *. Czytaj dalej

, 1 komentarz

KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY NIE SĄ ZAWYŻONE

Koszty utrzymania rodziny pracowniczej, liczone proponowaną przeze mnie metodą (która opiera się na przeciętnej cenie kalorii i na normach zapotrzebowania energetycznego naszych organizmów) wydają się być rażąco zawyżone. Z tego też względu przytaczam najprostszy przykład, aby wykazać logiczną poprawność tej metody. Czytaj dalej

, Dodaj komentarz

KIERUNEK: ODNOWA GOSPODARCZA SPRZYJAJĄCA ZATRUDNIENIU

KIERUNEK: ODNOWA GOSPODARCZA SPRZYJAJĄCA ZATRUDNIENIU

Henryk Lewandowski <koszty utrzymania rodziny.blog.Onet.pl>

Kilka uwag nt. dokumentu: „Komunikat Komisji (Europejskiej) do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejs­kiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów” (Bruksela 18.04.2012).

 

Ten obszerny Komunikat zwrócił moją uwagę z kilku następujących względów:

1) Mówi się w nim o „zwiększaniu popytu na pracę”. Powszechnie wiadomo, że wystarczy zwiększać bezrobocie, a popyt na pracę będzie coraz większy!!! Czyli likwidować miejsca pracy, obniżać wynagrodzenia, aby na utrzymanie rodziny pracowali nie tylko rodzice, ale i dzieci… Z całą pewnością jednak, nie o takich metodach myślano, redagując ten dokument. Czytaj dalej

, , Dodaj komentarz

Minimalne koszty utrzymania są obiektywne…

… wynikają z praw biologicznych (wyżywienie) i uwarunkowań cywilizacyjnych (mieszkanie, odzież, ochrona zdrowia, higiena, oświata itp). Obiektywne są także ceny.

Czy można poważnie twierdzić, że prawa biologiczne lub elementarne wymogi cywilizacyjne mogą być weryfikowane procedurami demokratycznymi? Czytaj dalej

, , , 3 komentarze

Perspektywy absolwenta

Pięć lat studiów – nasz bohater załapał się, na szczęście, do ostatniego rocznika jednolitych magisterskich – rozwijanie swoich zainteresowań, aktywność na zajęciach, dyplom z wyróżnieniem i wypasiony suplement do niego, szeroko opisujący, jakim to specem się jest – niemalże półbogiem. Wynikające z tego wszystkiego marzenia o dobrej pracy, awansie społecznym… A potem bolesne zderzenie z rzeczywistością. Czytaj dalej

, 3 komentarze

Bohaterowie wyklęci

Nazywał się Hans Kloss, a tak naprawdę Stanisław Kolicki. Był polskim, czy raczej polsko-radzieckim agentem w hitlerowskich Niemczech, podszywającym się pod oficera Abwehry. Współpracę z wywiadem radzieckim nawiązał z konieczności – został schwytany na granicy III Rzeszy i ZSRR po ucieczce z niemieckiego obozu jenieckiego, a że był uderzająco podobny do prawdziwego porucznika Klossa, zdecydowano się go „podstawić”, by zbierał informacje na potrzeby armii radzieckiej i sprzymierzonych z nią sił polskich jako agent J-23. Przeżył wiele przygód, których nie powstydziłby się James Bond (na którego zresztą Kloss był polską odpowiedzią), wykreowanych przez Andrzeja Szypulskiego i Zbigniewa Safjana, piszących pod pseudonimem Andrzej Zbych. Czytaj dalej

, 2 komentarze