Adrian Zandberg

Adrian Tadeusz Zandberg urodził się 4 grudnia 1979 w Aalborgu w Danii, w Polskiej rodzinie, która przebywała wówczas na emigracji. Z końcem lat 80-tych cała rodzina powróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie. Adrian Zandberg kształcił się w Autorskim Liceum Ogólnokształcącym nr 42. Następnie studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Prawa jednak nie ukończył. Po zdobyciu tytułu magistra historii, 27 czerwca 2007 otrzymał stopień naukowy doktora. Obecnie jest nauczycielem akademickim na Wydziale Kultury Japonii Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Prowadzi również wykłady w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Jednocześnie jest także właścicielem firmy zajmującej się projektowaniem aplikacji mobilnych. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Partia RAZEM

Partia Razem została założona dokładnie 16 maja 2015 roku przez byłych działaczy Młodych Socjalistów i Zielonych. Koncepcja jej powstania pojawiła się wraz z apelem środowisk lewicowych, które wyraziły swoje niezadowolenie z powodu braku takiego ugrupowania nie tylko na scenie politycznej Polski, ale również w parlamencie. Biuro i główna siedziba partii znajduje się w Warszawie. W każdym województwie jest przynajmniej jeden okręg wyborczy. Partia dała się poznać jako inicjator tzw. „czarnego protestu” przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Czytaj dalej

, , Dodaj komentarz

Lewicowy armagedon

Wyborcy zdecydowali i oddali Polskę w ręce prawicowych populistów, zmęczeni ośmioletnimi rządami Platformy Obywatelskiej. Skuszeni obietnicami 500 zł na każde dziecko, obniżenia emerytur, wzrostu płac i kwoty wolnej od podatku Polacy oddali głosy na partię, która co prawda gospodarczo prze do przodu na hasłach socjalnych, właściwych lewicy, to jednak światopoglądowo – delikatnie mówiąc – ma do niej daleko. Nie to jest jednak tragedią środowisk lewicowych. Jest nią fakt, że ani koalicja starych partii, w tym SLD i Twojego Ruchu, ani nowa formacja Razem nie dostały się do sejmu. Nadszedł wyborczy armagedon i lewica zniknęła z parlamentu. Dlaczego tak się stało? Czytaj dalej

, 2 komentarze

Teoria konfliktu

Teorie konfliktu to perspektywy w naukach społecznych, które podkreślają społeczne, polityczne lub materialne różnice w danej grupie społecznej, krytykują szeroko rozumiany system społeczno-polityczny lub w inny sposób pomniejszają znaczenie funkcjonalizmu strukturalnego i konserwatyzmu ideologicznego.

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Grzegorz Napieralski

napieralski_grzegorzGrzegorz Bernard Napieralski urodzony 18 marca 1974 roku w Szczecinie. Syn Bernarda Napieralskiego. Studiował na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2000 roku zakończył studia tytułem magistra Nauk Politycznych z dwiema specjalizacjami. Czytaj dalej

1 komentarz

ŚWIADCZENIA NIE WYSTARCZĄ!

Kilka dni temu Poseł PO Andrzej Orzechowski (jak zresztą większość naszych parlamentarzystów) wyraził ostrzegawczą opinię*, że świadczenia płacone są z podatków, a „…Podatnicy tez mają swoją cierpliwość, szczególnie, że tych potrzebujących może się zrobić za chwilę cała masa: dzieci, dorośli, seniorzy…” Czytaj dalej

Dodaj komentarz

GUS o warunkach życia polskich rodzin

Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego opublikował ostatnio obszerną informację pt. WARUNKI ŻYCIA RODZIN W POLSCE [1]. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

O płacach w pierwszym Programie NSZZ „Solidarność”

Ostatnie dni roku skłaniają do refleksji. Głównie na temat niepowodzeń i sukcesów w mijającym roku. Tak się jednak stało, że porządkując swoje nieprzebrane zbiory różnych publikacji, trafiłem na Program NSZZ „Solidarność”  uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, a opublikowany (jako dodatek do Tygodnika „Solidarność”) dnia 16.10.1981 roku. Dlatego też kilka zdań poświęcę jednemu kluczowemu zagadnieniu, a mianowicie jak ważne jest jednoznaczne formułowanie celu, jaki zamierza osiągnąć ktokolwiek (także organizacja związkowa, czy nawet państwo) jeśli chce działać skutecznie. Uchybienie tej prakseologicznej zasadzie wyklucza jakąkolwiek ocenę efektów działania, bo – skoro nie wiadomo, jak być powinno – to  osiągniętego wyniku nie ma z czym porównać. Czytaj dalej

, , Dodaj komentarz

Antropologia skrajności

Przemiana systemowa po 1989 roku otworzyła nową erę globalizacji, w której państwa rozwijają się i współpracują, kultury mieszają, konflikty ideologiczne gasną, rozwija się wolny handel i konsumpcjonizm. Gospodarka narodowa stała się wyznacznikiem postępu cywilizacji, a współczesna demokracja pozwoliła uwierzyć, że postęp cywilizacyjny, gospodarczy położy kres wszelkim wojnom w ogóle. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Państwo dobrobytu. Alternatywna koncepcja polityki społeczno-gospodarczej w Polsce

Co to jest państwo dobrobytu

Kryzys finansowy który jest bardzo często relacjonowany w mediach ma bardzo negatywne skutki.

Należy zadać sobie pytanie co doprowadziło do kryzysu finansowego. Odpowiedź znajdujemy w poglądach Margaret Thatcher oraz Ronalda Regana. Uważali oni, że jedynie niewidzialna ręka rynku jest w stanie zapewnić dobrobyt, a rola państwa powinna zostać ograniczona do minimum. Zła sytuacja ekonomiczna wielu państw strefy euro przekonuje polityków, że należy odejść od neoliberalnej polityki gospodarczej na rzecz budowania welfare state państwa socjalnego zwanego również państwem dobrobytu. Czytaj dalej

, , , Dodaj komentarz