Lewicowy armagedon

Wyborcy zdecydowali i oddali Polskę w ręce prawicowych populistów, zmęczeni ośmioletnimi rządami Platformy Obywatelskiej. Skuszeni obietnicami 500 zł na każde dziecko, obniżenia emerytur, wzrostu płac i kwoty wolnej od podatku Polacy oddali głosy na partię, która co prawda gospodarczo prze do przodu na hasłach socjalnych, właściwych lewicy, to jednak światopoglądowo – delikatnie mówiąc – ma do niej daleko. Nie to jest jednak tragedią środowisk lewicowych. Jest nią fakt, że ani koalicja starych partii, w tym SLD i Twojego Ruchu, ani nowa formacja Razem nie dostały się do sejmu. Nadszedł wyborczy armagedon i lewica zniknęła z parlamentu. Dlaczego tak się stało? Czytaj dalej

, 1 komentarz

Teoria konfliktu

Teorie konfliktu to perspektywy w naukach społecznych, które podkreślają społeczne, polityczne lub materialne różnice w danej grupie społecznej, krytykują szeroko rozumiany system społeczno-polityczny lub w inny sposób pomniejszają znaczenie funkcjonalizmu strukturalnego i konserwatyzmu ideologicznego.

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Grzegorz Napieralski

napieralski_grzegorzGrzegorz Bernard Napieralski urodzony 18 marca 1974 roku w Szczecinie. Syn Bernarda Napieralskiego. Studiował na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2000 roku zakończył studia tytułem magistra Nauk Politycznych z dwiema specjalizacjami. Czytaj dalej

1 komentarz

ŚWIADCZENIA NIE WYSTARCZĄ!

Kilka dni temu Poseł PO Andrzej Orzechowski (jak zresztą większość naszych parlamentarzystów) wyraził ostrzegawczą opinię*, że świadczenia płacone są z podatków, a „…Podatnicy tez mają swoją cierpliwość, szczególnie, że tych potrzebujących może się zrobić za chwilę cała masa: dzieci, dorośli, seniorzy…” Czytaj dalej

Dodaj komentarz

GUS o warunkach życia polskich rodzin

Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego opublikował ostatnio obszerną informację pt. WARUNKI ŻYCIA RODZIN W POLSCE [1]. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

O płacach w pierwszym Programie NSZZ „Solidarność”

Ostatnie dni roku skłaniają do refleksji. Głównie na temat niepowodzeń i sukcesów w mijającym roku. Tak się jednak stało, że porządkując swoje nieprzebrane zbiory różnych publikacji, trafiłem na Program NSZZ „Solidarność”  uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, a opublikowany (jako dodatek do Tygodnika „Solidarność”) dnia 16.10.1981 roku. Dlatego też kilka zdań poświęcę jednemu kluczowemu zagadnieniu, a mianowicie jak ważne jest jednoznaczne formułowanie celu, jaki zamierza osiągnąć ktokolwiek (także organizacja związkowa, czy nawet państwo) jeśli chce działać skutecznie. Uchybienie tej prakseologicznej zasadzie wyklucza jakąkolwiek ocenę efektów działania, bo – skoro nie wiadomo, jak być powinno – to  osiągniętego wyniku nie ma z czym porównać. Czytaj dalej

, , Dodaj komentarz

Antropologia skrajności

Przemiana systemowa po 1989 roku otworzyła nową erę globalizacji, w której państwa rozwijają się i współpracują, kultury mieszają, konflikty ideologiczne gasną, rozwija się wolny handel i konsumpcjonizm. Gospodarka narodowa stała się wyznacznikiem postępu cywilizacji, a współczesna demokracja pozwoliła uwierzyć, że postęp cywilizacyjny, gospodarczy położy kres wszelkim wojnom w ogóle. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Państwo dobrobytu. Alternatywna koncepcja polityki społeczno-gospodarczej w Polsce

Co to jest państwo dobrobytu

Kryzys finansowy który jest bardzo często relacjonowany w mediach ma bardzo negatywne skutki.

Należy zadać sobie pytanie co doprowadziło do kryzysu finansowego. Odpowiedź znajdujemy w poglądach Margaret Thatcher oraz Ronalda Regana. Uważali oni, że jedynie niewidzialna ręka rynku jest w stanie zapewnić dobrobyt, a rola państwa powinna zostać ograniczona do minimum. Zła sytuacja ekonomiczna wielu państw strefy euro przekonuje polityków, że należy odejść od neoliberalnej polityki gospodarczej na rzecz budowania welfare state państwa socjalnego zwanego również państwem dobrobytu. Czytaj dalej

, , , Dodaj komentarz

Ryszard Kalisz

ryszard kaliszRyszard Roman Kalisz, urodzony 26 lutego 1957 r. w Warszawie. Polityk i adwokat. W roku 1980 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 wstąpił do PZPR, a wcześniej był działaczem w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, w której pełnił funkcję wiceszefa Głównej Komisji Rewizyjnej. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Joanna Senyszyn

Jjoanna SenyszynJoanna Senyszyn urodzona 1 lutego 1949 roku w Gdyni. Jest profesorem zwyczajnym dr hab.  nauk ekonomicznych i publicystką. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w kolejnych latach pracowała jako asystentka. Czytaj dalej

Dodaj komentarz